Sarajevska pivara sponzor MESS-a

 

Sarajevo, 29.9.2016.godine – Sarajevska pivara d.d. sponzor je 56. internacionalnog teatarskog festivala MESS, a ova saradnja ozvaničena je i svečanim potpisivanjem ugovora, kojim je Sarajevsko, najpoznatiji brand pivare, postalo oficijelno piće Festivala. MESS je još jedan projekt iz oblasti kulture koji je ove godine podržala Sarajevska pivara.

„Smatramo da je naša dužnost da, kao domaća kompanija, u skladu s našim mogućnostima, podržimo svaki projekt i instituciju kojima je cilj promocija bh. naslijeđa, kulture, kao i promocija naše zemlje općenito. Stoga smo se odlučili i za sponzorstvo MESS-a, koji je jedan od vodećih festivala ovog dijela Evrope, i nadamo se da će ovo biti značajna podrška Festivalu,“ rekao je marketing menadžer Sarajevske pivare Adnan Kamber.  

Direktor JU MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS Nihad Kreševljaković istakao je da je veoma važno da značaj kulture, osobito teatra, bude prepoznat od strane domaćih uspješnih kompanija.

„Podrška Sarajevske pivare nije samo važna po onome šta za nas znači, već je ona važna kao model i poziv drugim privrednicima da počnu djelovati kao društveno odgovorne kompanije. Primjer Sarajevske pivare koja je prepoznala važnost podrške MESS-u kao i drugim projekatima iz oblasti kulture od općeg je značaja i budi optimizam. Ovakvim potezima ukazuje se na potencijal suradnje privrede i kulture koji bi našu zemlju mogao učiniti onakvom kakva je već odavno trebala biti – relevantnim kulturno-privrednim centrom Evrope,“ dodao je Kreševljaković.

Samo u prošloj godini Sarajevska pivara podržala je više od 250 različitih kulturnih i sportskih događaja te društveno odgovornih projekata.