Sarajevsko Premium je svijetlo lager pivo. Proizvodi se iz  ječmenog slada, hmelja, prirodne izvorske vode i kvasca. Premium  je poseban zbog aromatičnosti koju ima iz slada i hmelja. Sadržaj alkohola je 4,9 %, a  ekstrakta 12 %.  Dostupan je u staklenoj povratnoj boci od 0,5 i 0,33 l.

 


Proizvod: Sarajevsko premium

Vrsta piva: Svijetlo lager pivo

Tip fermentacije: Donje vrijenje

Udio alkohola: 4,9 vol%

Sadržaj ekstrakta: 12 %

Kalorijska vrijednost: 188 KJ (100 ml)