Sarajevsko bezalkoholno je svijetlo lager pivo, sa 0 % alkohola. Sadržaj ekstrakta je 6,5 %. Dostupno je u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33 i limenci 0,5 l.


Proizvod: Sarajevsko bezalkoholno

Vrsta piva: Svijetlo lager pivo

Tip fermentacije: Donje vrijenje

Udio alkohola: 0 vol%

Sadržaj ekstrakta: 6,5 %

Kalorijska vrijednost: 129 KJ (100 ml)