Sarajevsko u PET ambalaži od 2 litra je svijetlo lager pivo.

Sadržaj alkohola je 4,9 %, a ekstrakta  11,8 %.


Proizvod: Sarajevsko u PET ambalaži

Vrsta piva: Svijetlo lager pivo

Tip fermentacije: Donje vrijenje

Udio alkohola: 4,9 vol%

Sadržaj ekstrakta: 11,8 %

Kalorijska vrijednost: 181 KJ (100 ml)