Forma za sponzorstvo

1. OPĆE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI ILI POJEDINCU
2. BUDŽET PROJEKTA
Upisati minimalan i maksimalan iznos
3. PODACI O PROJEKTU
Ukoliko je početak projekta u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, vrijeme održavanja eventa je suviše blizu da bi se aplikacija uzela u razmatranje.
4. OGLAŠAVANJE ILI OBJAVA LOGOTIPA SPONZORA U MEDIJIMA
5. MEDIJSKA POKRIVENOST
6. OSTALI PARTNERI/SPONZORI