Korporativne aktivnosti

Sarajevska pivara d.d. prvo je industrijsko postrojenje u BiH i jedan od simbola grada Sarajeva, sa vjekovnom tradicijom u proizvodnji piva, te smatramo da su naša obaveza i odgovornost da ovu tradiciju očuvamo i naše proizvode plasiramo na zahtjevno evropsko i svjetsko tržište.

Misija Sarajevske pivare d.d. je poboljšanje kvaliteta života. Konzumentima nudimo široku paletu visokokvalitetnih alkoholnih i bezalkoholnih pića, dugoročno povećavamo vrijednost imovine, a zaposlenicima osiguravamo kreativno i ugodno radno okruženje. Kompanija posluje na društveno odgovoran i održiv način, smanjujući negativne utjecaje na životnu sredinu – prirodu i okoliš. Odgovoran odnos prema svim sudionicima u poslovanju – kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima i socijalnom okruženju, temelj je našeg poslovanja.

Temeljnim vrijednostima smatramo zadovoljstvo krajnjih konzumenata, društvenu odgovornost te konstantan rast i održivi razvoj, i prema tim strateškim ciljevima usmjereno je i poslovanje kompanije.

Naše se poslovanje zasniva na sljedećim principima:

Uz dugogodišnje iskustvo i tradiciju, u proizvodnji koristimo najbolje i sirovine i  najmoderniju tehnologiju. Čvrsto smo opredijeljeni za kvalitet, zdravstvenu  ispravnost i sigurnost proizvoda te odgovorno upravljamo okolišem.

Sarajevska pivara d.d. certificirana je u skladu sa normama:

  • ISO 9001:2008 – SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM
  • ISO 14001:2004 – SISTEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
  • HACCP – ANALIZA RIZIKA I KRITIČNIH KONTROLNIH TAČAKA


Uposleni su osposobljeni za proizvodnju i distribuciju proizvoda te uspješno primjenjuju sisteme kvaliteta. Radimo i u skladu sa svim relevantnim zakonima, propisima, direktivama, smjernicama i standardima propisanim na nivou BiH, a koji se odnose na kvalitet i sigurnost naših proizvoda. Uposleni se obučavaju za kompetentno obavljanje poslova, kao i u oblasti higijene hrane, sistema upravljanja kvalitetom i HACCP sistema.

Svjesni smo važnosti usklađivanja svih ljudskih djelatnosti sa prirodom i nastojimo svojim preventivnim djelovanjem postići optimalnu potrošnju prirodnih resursa i spriječiti zagađivanje zemlje, zraka i vode te ugrožavanje zdravlja ljudi, biljaka i životinja. Planskim edukacijama razvijamo i motiviramo okolinsku svijest uposlenih u organizaciji. Odgovornim djelovanjem nastojimo razvijati svijest potrošača o važnosti zaštite okoliša.

Sarajevska pivara d.d. ima 370 uposlenih i značajan smo privredni subjekt koji doprinosi budžetima na osnovu uplate poreza i doprinosa po različitim osnovama. Težimo pomoći ugroženim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini i donatori smo mnogobrojnim institucijama kao što su javne kuhinje, domovi za nezbrinutu djecu, institucijama za zaštitu starijih osoba i mnogim drugima.

Smatramo da svako konzumiranje alkohola mora biti povezano sa ličnom odgovornošću, te na različite načine podržavamo podizanje svijesti o odgovornom konzumiranju alkohola. Podržavamo sve aktivnosti koji promoviraju zabranu konzumiranja alkohola kod maloljetnih osoba. Alkoholna pića su proizvodi za koje se marketinške i prodajne aktivnosti moraju vrlo odgovorno provoditi. U našem poslovanju primjenjujemo principe odgovornog oglašavanja i sponzorstva i za ovu oblast imamo interne pravilnike.