Löwe je premium svijetlo pasterizirano lager pivo pravljeno prema originalnoj recepturi sa udjelom alkohola od 4,9 %. Sadržaj ekstrakta je 11%.

Dostupno je u povratnoj staklenoj ambalaži 0,5 l.

 


Proizvod: Löwe pivo

Vrsta piva: Premium svijetlo lager pivo

Tip fermentacije: Donje vrijenje

Udio alkohola: 4,9 vol%

Sadržaj ekstrakta: 11 %

Kalorijska vrijednost: 166 kJ/100 ml


Löwe je osvojilo sljedeća međunarodna priznanja i nagrade:

Löwe Beer – srebrna medalja na Monde Selection 2003. u Briselu

Löwe Beer – srebrna medalja na Monde Selection 2004. u Amsterdamu