Naši proizvodi

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko Premium je svijetlo lager pivo. Proizvodi se iz ječmenog slada, hmelja, prirodne izvorske vode i kvasca. Premium je poseban zbog aromatičnosti koju ima iz slada i hmelja. Sadržaj alkohola je 4,9%, a ekstrakta 12%. Dostupan je u staklenoj boci s preklopnim zatvaračem.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

188 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko Premium je svijetlo lager pivo. Proizvodi se samo od vode, hmelja, slada (i kvasca), bez drugih dodataka. Premium je poseban zbog aromatičnosti koju ima iz slada i hmelja. Sadrži oko 4,9% alkohola, a sadržaj ekstrakta je 12%. Dostupno je u staklenim povratnim bocama 0,5l i 0,33l, nepovratnoj staklenoj boci 0,33l te u limenci 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

188 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko Premium je svijetlo lager pivo. Proizvodi se iz ječmenog slada, hmelja, prirodne izvorske vode i kvasca. Premium je poseban zbog aromatičnosti koju ima iz slada i hmelja. Sadržaj alkohola je 4,9%, a ekstrakta 12%. Dostupno je u staklenim povratnim bocama 0,5l i 0,33l, nepovratnoj staklenoj boci 0,33l te u limenci 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

188 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko Premium je svijetlo lager pivo. Proizvodi se iz ječmenog slada, hmelja, prirodne izvorske vode i kvasca. Premium je poseban zbog aromatičnosti koju ima iz slada i hmelja. Sadržaj alkohola je 4,9%, a ekstrakta 12%. Dostupno je u staklenim povratnim bocama 0,5l i 0,33l, nepovratnoj staklenoj boci 0,33l te u limenci 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

188 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko u PET ambalaži od 2 litra je svijetlo lager pivo. Sadržaj alkohola je 4,9%, a ekstrakta 11,8%.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

11,8%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

181 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko je svijetlo lager pivo sa izrazitom kristalnom bistrinom i ugodnom, plemenitom gorčinom. Sadrži oko 4,9% alkohola, a sadržaj ekstrakta je 11,8%. Sarajevsko je dostupno u staklenoj povratnoj boci od 0,5l i 0,33l, nepovratnoj ambalaži 0,33l (24/1) te limenci od 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

11,8%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

181 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko je svijetlo lager pivo sa izrazitom kristalnom bistrinom i ugodnom, plemenitom gorčinom. Sadrži oko 4,9% alkohola, a sadržaj ekstrakta je 11,8%. Sarajevsko je dostupno u staklenoj povratnoj boci od 0,5l i 0,33l, nepovratnoj ambalaži 0,33 l (24/1) te limenci od 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

11,8%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

181 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko je svijetlo lager pivo sa izrazitom kristalnom bistrinom i ugodnom, plemenitom gorčinom. Sadrži oko 4,9% alkohola, a sadržaj ekstrakta je 11,8%. Sarajevsko je dostupno u staklenoj povratnoj boci od 0,5l i 0,33l, nepovratnoj ambalaži 0,33l (24/1) te limenci od 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

11,8%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

181 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko nefiltrirano je svijetlo lager koje sadrži oko 4,9% alkohola, a sadržaj ekstrakta je 12%. Dostupno je u staklenoj nepovratnoj boci od 0,5 l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

183 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko nefiltrirano je svijetlo lager koje sadrži oko 4,9% alkohola, a sadržaj ekstrakta je 12%. Dostupno je u staklenoj nepovratnoj boci od 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

183 KJ (100 ml)

TAMNO LAGER PIVO

Sarajevsko tamno je tamno lager pivo s udjelom alkohola od 4,9% i ekstrakta 12,2%. Dostupno je u nepovratnoj staklenoj boci 0,33l i limenci 0,50l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12,2%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

228,94 KJ (100 ml)

TAMNO LAGER PIVO

Sarajevsko tamno je tamno lager pivo s udjelom alkohola od 4,9% i ekstrakta 12,2%. Dostupno je u nepovratnoj staklenoj boci 0,33l i limenci 0,50l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12,2%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

288,94 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko bezalkoholno je svijetlo lager pivo, sa 0% alkohola. Sadržaj ekstrakta je 6,5%. Dostupno je u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l i limenci 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

0 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

6,5%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

129 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko bezalkoholno je svijetlo lager pivo, sa 0% alkohola. Sadržaj ekstrakta je 6,5%. Dostupno je u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l i limenci 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

0 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

6,5%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

129 KJ (100 ml)

SARAJEVSKO RADLER LIMUN

Sarajevsko radler je mješavina svijetlog, lakog lager piva i osvježavajućeg bezalkoholnog pića limunovog soka. Sadržaj alkohola je 2%, a ekstrakta 11,2%. Dostupno je u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l i limenci 0,5l

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

2 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

11,2%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

201 KJ (100 ml)

SARAJEVSKO RADLER LIMUN

Sarajevsko radler je mješavina svijetlog, lakog lager piva i osvježavajućeg bezalkoholnog pića limunovog soka. Sadržaj alkohola je 2%, a ekstrakta 11,2%. Dostupno je u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l i limenci 0,5l

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

2 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

11,2%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

201 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko je svijetlo lager pivo sa izrazitom kristalnom bistrinom i ugodnom, plemenitom gorčinom. Sadrži oko 4,9 % alkohola, a sadržaj ekstrakta je 11,8 %. Sarajevsko je dostupno u staklenoj povratnoj boci od 0,5 i 0,33 l, nepovratnoj ambalaži 0,33 l (24/1) te limenci od 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

11,8%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

181 KJ (100 ml)

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko Premium je svijetlo lager pivo. Proizvodi se samo od vode, hmelja, slada (i kvasca), bez drugih dodataka. Premium je poseban zbog aromatičnosti koju ima iz slada i hmelja. Sadrži oko 4,9% alkohola, a sadržaj ekstrakta je 12%. Dostupno je u staklenim povratnim bocama 0,5l i 0,33l, nepovratnoj staklenoj boci 0,33l te u limenci 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,9 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

12%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

188 KJ (100 ml)

JOYS COLA

JOYS COLA je osvježavajuće gazirano bezalkoholno piće sa šećerom i sladilima.
Dostupna je u PET ambalaži 0,5l i 2,0l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,25l.

Sastojci: voda, šećer, ugljen-dioksid (CO2 min. 4 g/l),regulator kiselosti: limunska kiselina, fosforna kiselina, boja: karamel E150d, sladila: Na-ciklamat, saharin, acesulfam K, aroma kofeina, konzervansi: K-sorbat, Na-benzoat.

JOYS COLA

JOYS COLA je osvježavajuće gazirano bezalkoholno piće sa šećerom i sladilima.
Dostupna je u PET ambalaži 0,5l i 2,0l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,25l.

Sastojci: voda, šećer, ugljen-dioksid (CO2 min. 4 g/l),regulator kiselosti: limunska kiselina, fosforna kiselina, boja: karamel E150d, sladila: Na-ciklamat, saharin, acesulfam K, aroma kofeina, konzervansi: K-sorbat, Na-benzoat.

JOYS COLA

JOYS COLA je osvježavajuće gazirano bezalkoholno piće sa šećerom i sladilima.
Dostupna je u PET ambalaži 0,5l i 2,0l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,25l.

Sastojci: voda, šećer, ugljen-dioksid (CO2 min. 4 g/l),regulator kiselosti: limunska kiselina, fosforna kiselina, boja: karamel E150d, sladila: Na-ciklamat, saharin, acesulfam K, aroma kofeina, konzervansi: K-sorbat, Na-benzoat.

SOKPLUS ACE

SOKPLUS ACE je blago gazirano osvježavajuće piće od baze mrkve, breskve i narandže. Dostupno je u PET pakovanjima 0,33, 0,50, 1,50 l, i 0,25 l u staklenoj nepovratnoj ambalaži.

UDIO VOĆA:

2,5%

SUHA MATERIJA:

11%

VITAMINI:

C, A, E

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

192 KJ (100ml)

VODA:

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora

SOKPLUS ACE

SOKPLUS ACE je blago gazirano osvježavajuće piće od baze mrkve, breskve i narandže. Dostupno je u PET pakovanjima 0,33, 0,50, 1,50 l, i 0,25 l u staklenoj nepovratnoj ambalaži.

UDIO VOĆA:

2,5%

SUHA MATERIJA:

11%

VITAMINI:

C, A, E

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

192 KJ (100ml)

VODA:

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora

SOKPLUS ACE

SOKPLUS ACE je blago gazirano osvježavajuće piće od baze mrkve, breskve i narandže. Dostupno je u PET pakovanjima 0,33, 0,50, 1,50 l, i 0,25 l u staklenoj nepovratnoj ambalaži.

UDIO VOĆA:

2,5%

SUHA MATERIJA:

11%

VITAMINI:

C, A, E

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

192 KJ (100ml)

VODA:

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora

SOKPLUS ACE

SOKPLUS ACE je blago gazirano osvježavajuće piće od baze mrkve, breskve i narandže. Dostupno je u PET pakovanjima 0,33, 0,50, 1,50 l, i 0,25 l u staklenoj nepovratnoj ambalaži.

UDIO VOĆA:

2,5%

SUHA MATERIJA:

11%

VITAMINI:

C, A, E

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

192 KJ (100ml)

VODA:

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora

KLO KLO NARANDŽA

Bezalkoholno osvježavajuće negazirano piće sa okusom narandže. Dostupno je u PET ambalaži 0,25 l.

OSNOVNI SASTOJCI:

Prirodna izvorska voda

UDIO VOĆA:

2%

SUHA MATERIJA:

4%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

78 KJ (100 ml)

KLO KLO JABUKA

Bezalkoholno osvježavajuće negazirano piće sa okusom jabuke. Dostupno je u PET ambalaži 0,25 l.

OSNOVNI SASTOJCI:

Prirodna izvorska voda

UDIO VOĆA:

3%

SUHA MATERIJA:

4%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

77KJ (100 ml)

KLO KLO KRUŠKA

Bezalkoholno osvježavajuće negazirano piće sa okusom kruške. Dostupno je u PET ambalaži 0,25 l.

OSNOVNI SASTOJCI:

Prirodna izvorska voda

UDIO VOĆA:

2%

SUHA MATERIJA:

4%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

81KJ (100 ml)

PRIRODNA IZVORSKA VODA SA LIMUNOM

Lejla voda ljubavi okus limun
Osvježavajuće bezalkoholno negazirano piće od biljnih ekstrakata sa okusom limuna, smanjene energetske vrijednosti najmanje za 30 %. Dostupno je u pakovanju 0,5 L i 1,5 L PET ambalaže i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l.
Proizvod: Lejla voda ljubavi okus limun
Osnovni sastojci: prirodna izvorska voda, limunov sok (0,5% od baze limun), šećer, prirodna aroma limun-limeta sa drugim prirodnim aromama,
Suha tvar max 3,2 %.
Energetska vrijednost : 100 ml sadrži 52 kJ = 12 kcal.

PRIRODNA IZVORSKA VODA SA LIMUNOM

Lejla voda ljubavi okus limun
Osvježavajuće bezalkoholno negazirano piće od biljnih ekstrakata sa okusom limuna, smanjene energetske vrijednosti najmanje za 30 %. Dostupno je u pakovanju 0,5l i 1,5l PET ambalaže i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l.
Proizvod: Lejla voda ljubavi okus limun
Osnovni sastojci: prirodna izvorska voda, limunov sok (0,5% od baze limun), šećer, prirodna aroma limun-limeta sa drugim prirodnim aromama,
Suha tvar max 3,2 %.
Energetska vrijednost : 100 ml sadrži 52 kJ = 12 kcal.

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Lejla prirodna izvorska voda potiče iz podzemnih ležišta vode, zaštićenih od svakog zagađivanja, a odlikuje se organoleptičkim i fizičko-hemijskim osobinama koje imaju blagotvoran učinak na ljudski organizam. Lejla prirodna izvorska voda je izuzetno stabilnog kvaliteta, ima stalan, nepromijenjen i izbalansiran omjer metala i minerala. Blagotvorno djeluje na ljudski organizam, pogodna je za konzumaciju kod svih uzrasta i može se je konzumirati u neograničenim količinama.

Prirodnu izvorsku vodu Lejla Sarajevska pivara d.d. crpi iz vlastitog bunara koji se nalaze u krugu Pivare na dubini od 297 metara, u podnožju planine Trebević.

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 1,5l, 0,33 l, 0,5 l i 5l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,30

UKUPNA TVRDOĆA:

400,17 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

LEJLA PRIRODNA IZVORSKA VODA

Lejla prirodna izvorska voda potiče iz podzemnih ležišta vode, zaštićenih od svakog zagađivanja, a odlikuje se organoleptičkim i fizičko-hemijskim osobinama koje imaju blagotvoran učinak na ljudski organizam. Lejla prirodna izvorska voda je izuzetno stabilnog kvaliteta, ima stalan, nepromijenjen i izbalansiran omjer metala i minerala. Blagotvorno djeluje na ljudski organizam, pogodna je za konzumaciju kod svih uzrasta i može se je konzumirati u neograničenim količinama.

Prirodnu izvorsku vodu Lejla Sarajevska pivara d.d. crpi iz vlastitog bunara koji se nalaze u krugu Pivare na dubini od 297 metara, u podnožju planine Trebević.

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 1,5l, 0,33 l, 0,5 l i 5l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l.

PH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,30

MINERALIZACIJA:

400,17 mg/l

TVRDOĆA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Lejla prirodna izvorska voda potiče iz podzemnih ležišta vode, zaštićenih od svakog zagađivanja, a odlikuje se organoleptičkim i fizičko-hemijskim osobinama koje imaju blagotvoran učinak na ljudski organizam. Lejla prirodna izvorska voda je izuzetno stabilnog kvaliteta, ima stalan, nepromijenjen i izbalansiran omjer metala i minerala. Blagotvorno djeluje na ljudski organizam, pogodna je za konzumaciju kod svih uzrasta i može se je konzumirati u neograničenim količinama.

Prirodnu izvorsku vodu Lejla Sarajevska pivara d.d. crpi iz vlastitog bunara koji se nalaze u krugu Pivare na dubini od 297 metara, u podnožju planine Trebević.

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 1,5l, 0,33 l, 0,5 l i 5l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,30

UKUPNA TVRDOĆA:

400,17 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Lejla prirodna izvorska voda potiče iz podzemnih ležišta vode, zaštićenih od svakog zagađivanja, a odlikuje se organoleptičkim i fizičko-hemijskim osobinama koje imaju blagotvoran učinak na ljudski organizam. Lejla prirodna izvorska voda je izuzetno stabilnog kvaliteta, ima stalan, nepromijenjen i izbalansiran omjer metala i minerala. Blagotvorno djeluje na ljudski organizam, pogodna je za konzumaciju kod svih uzrasta i može se je konzumirati u neograničenim količinama.

Prirodnu izvorsku vodu Lejla Sarajevska pivara d.d. crpi iz vlastitog bunara koji se nalaze u krugu Pivare na dubini od 297 metara, u podnožju planine Trebević.

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 1,5l, 0,33 l, 0,5 l i 5l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,30

UKUPNA TVRDOĆA:

400,17 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Lejla prirodna izvorska voda potiče iz podzemnih ležišta vode, zaštićenih od svakog zagađivanja, a odlikuje se organoleptičkim i fizičko-hemijskim osobinama koje imaju blagotvoran učinak na ljudski organizam. Lejla prirodna izvorska voda je izuzetno stabilnog kvaliteta, ima stalan, nepromijenjen i izbalansiran omjer metala i minerala. Blagotvorno djeluje na ljudski organizam, pogodna je za konzumaciju kod svih uzrasta i može se je konzumirati u neograničenim količinama.

Prirodnu izvorsku vodu Lejla Sarajevska pivara d.d. crpi iz vlastitog bunara koji se nalaze u krugu Pivare na dubini od 297 metara, u podnožju planine Trebević.

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 1,5l, 0,33 l, 0,5 l i 5l i u nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,33l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,30

UKUPNA TVRDOĆA:

400,17 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33, 0,5, 1,5 l i staklenoj nepovratnoj ambalaži 0,25 l i 0,75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

400,16 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33, 0,5, 1,5 l i staklenoj nepovratnoj ambalaži 0,25 l i 0,75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

400,16 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33, 0,5, 1,5 l i staklenoj nepovratnoj ambalaži 0,25 l i 0,75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

400,16 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33l, 0,5l, 1,5l i staklenoj nepovratnoj ambalaži 0,25l i 0,75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

400,16 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA VODA

Prirodna izvorska voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33l, 0,5l, 1,5l i staklenoj nepovratnoj ambalaži 0,25l i 0,75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

400,16 mg/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

13 odH

PRIRODNA IZVORSKA GAZIRANA VODA

Prirodna izvorska gazirana voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33, 0,5, 1,5 l i staklenoj povratnoj ambalaži 0,25 i 1,0 l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

13 odH

UGLJIČNI DIOKSID:

5 g/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

400,16 mg/l

PRIRODNA IZVORSKA GAZIRANA VODA

Prirodna izvorska gazirana voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33, 0,5, 1,5 l i staklenoj povratnoj ambalaži 0,25 i 1,0 l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

13 odH

UGLJIČNI DIOKSID:

5 g/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

400,16 mg/l

PRIRODNA IZVORSKA GAZIRANA VODA

Prirodna izvorska gazirana voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33, 0,5, 1,5 l, staklenoj povratnoj ambalaži 0,25 i nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,25l i 0,75l

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

13 odH

UGLJIČNI DIOKSID:

5 g/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

400,16 mg/l

PRIRODNA IZVORSKA GAZIRANA VODA

Prirodna izvorska gazirana voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33l, 0,5l, 1,5l, staklenoj povratnoj ambalaži 0,25l i staklenoj nepovratnoj ambalaži 0,25l i 0.75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

13 odH

UGLJIČNI DIOKSID:

5 g/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

400,16 mg/l

PRIRODNA IZVORSKA GAZIRANA VODA

Prirodna izvorska gazirana voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33l, 0,5l, 1,5l, staklenoj povratnoj ambalaži 0,25 i staklenoj nepovratnoj ambalaži 0,25l i 0.75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

13 odH

UGLJIČNI DIOKSID:

5 g/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

400,16 mg/l

PRIRODNA IZVORSKA GAZIRANA VODA

Prirodna izvorska gazirana voda sa vlastitog izvora. Dostupna je u PET ambalaži 0,33, 0,5, 1,5 l, staklenoj povratnoj ambalaži 0,25 i nepovratnoj staklenoj ambalaži 0,25l i 0,75l.

pH VRIJEDNOST:

7,10 – 7,15

UKUPNA TVRDOĆA:

13 odH

UGLJIČNI DIOKSID:

5 g/l

UKUPNA MINERALIZACIJA:

400,16 mg/l

SVIJETLO LAGER PIVO

Sarajevsko GOLD je svijetlo lager pivo sa s udjelom alkohola od oko 4,7 i ekstrakta 10,5 %. Sarajevsko GOLD je dostupno u limenci od 0,5l.

TIP FERMENTACIJE:

Donje vrijenje

UDIO ALKOHOLA:

4,7 vol%

SADRŽAJ EKSTRAKTA:

10.5%

KALORIJSKA VRIJEDNOST:

188 KJ (100 ml)