Sarajevsko Premium je svijetlo lager pivo. Proizvodi se iz  ječmenog slada, hmelja, prirodne izvorske vode i kvasca. Premium  je poseban zbog aromatičnosti koju ima iz slada i hmelja. Sadržaj alkohola je 4,9 %, a  ekstrakta 12 %.  Dostupan je u staklenoj boci s preklopnim zatvaračem.


Proizvod: Sarajevsko Premium s preklopnim zatvaračem

Vrsta piva: Svijetlo lager pivo

Tip fermentacije: Donje vrijenje

Udio alkohola: 4,9 vol%

Sadržaj ekstrakta: 12 %

Kalorijska vrijednost: 188 KJ (100 ml)