Sarajevska pivara d.d. ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala

 

Sarajevo, 25. februar 2016. – Sarajevska pivara d.d. novi je ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, a ova saradnja ozvaničena je u četvrtak svečanim potpisivanjem ugovora ove dvije kompanije.

U prisustvu uposlenika obje kompanije, partnera i prijatelja te predstavnika medija, ugovor su u kinu Meeting Point potpisali Haris Kuskunović, generalni direktor Sarajevske pivare d.d. i Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.

Tako je Sarajevsko, najpoznatiji brand Sarajevske pivare, postao prvi domaći pivarski brand koji je sponzor Sarajevo Film Festivala.

“Ekskluzivno sponzorstvo SFF-a za nas predstavlja podršku projektu koji doprinosi kvalitetu života građana, promovira našu zemlju  u inostranstvu, i već godinama predstavlja Sarajevo kao centar kulturnih događaja“, istakao je Kuskunović. Dodao je da je Sarajevska pivara u protekloj godini podržala više od 250 različitih kulturnih i sportskih događaja te društveno odgovornih projekata.

Osim saradnje sa SFF-om opredjeljenost za razvoj bh. kinematografije ova kompanija iskazala je podrškom filmu SMRT U SARAJEVU Danisa Tanovića, koji je upravo ovjenčan nagradom Srebrni medvjed na Berlinaleu, te podrškom koju su pružili tokom snimanja još tri bh. filma koji su u fazi produkcije.

“Presretni smo da se još jedna domaća kompanija priključila porodici partnera i sponzora Sarajevo Film Festivala. Sarajevsko je istinski brand, a Sarajevska pivara društveno odgovorna kompanija koja je prepoznala značaj podrške i razvoja filmske industrije, ali i kulturnih projekata uopšte. Vjerujem da smo na pragu uzbudljive i uspješne saradnje koja će biti obostrano korisna i koju ćemo razvijati i u budućnosti“, kazao je Purivatra te naglasio da će ova saradnja donijeti dodatnu vrijednost kvaliteti Festivala ali i ugođaju za sve građane Sarajeva i brojne goste i turiste koji posjećuju naš grad tokom Sarajevo Film Festivala.

Nakon svečanog potpisivanja ugovora u prostoru Caffea Meeting Point održano je prigodno druženje za brojne zvanice koje su svojim prisustvom uveličale čin ozvaničenja saradnje Sarajevske pivare d.d. i Sarajevo Film Festivala.

Sarajevska pivara d.d./JSC Exclusive Sponzor of Sarajevo Film Festival

 

Sarajevo, February 25th 2016 – Sarajevska pivara d.d. /JSC (Sarajevo Brewery) is a new exclusive sponsor of the Sarajevo Film Festival, and this cooperation was made official on Thursday through formal signing of the contract between the two companies.

In the presence of the employees of both companies, their partners and friends, as well as media representatives, the agreement was signed in the Meeting Point Cinema by Haris Kuskunović, general manager of the Sarajevska pivara d.d. /JSC and Mirsad Purivatra, director of the Sarajevo Film Festival.

Thus, the Sarajevsko, the most famous brand of the Sarajevska pivara, became the first domestic beer brand, which is the sponsor of the Sarajevo Film Festival.

“For us, the exclusive sponsorship of the SFF represents a support to the projects that contributes to the life quality of the citizens and promotes our country abroad, given that it has been representing Sarajevo for years as a center of cultural events”, said Kuskunović. He added that the Sarajevska pivara supported more than 250 different cultural and sports events and socially responsible projects in the course of the past year.

In addition to the cooperation with the SFF, this company has expressed its commitment to the development of the BH Cinematography by supporting the film DEATH IN SARAJEVO by Danis Tanović, which has just won the Silver Bear Award at the Berlinale Film Festival, including the support provided to making three more films that are now in production phase.

“We are delighted that another local company joined the family of partners and sponsors of the Sarajevo Film Festival. Sarajevo is a true brand, while the Sarajevska pivara is a socially responsible company that has recognized the importance of support and development of the film industry, and of cultural projects in general. I believe that we are on the threshold of an exciting and successful cooperation that will be mutually beneficial, and which we will continue to develop in the future”, Purivatra said and emphasized that this cooperation would bring an added value to the quality of the Festival, and to the atmosphere for all the citizens of Sarajevo, and numerous guests and tourists who would visit our city during the Sarajevo Film Festival.

Following the signing ceremony in the Meeting Point caffe premises, there was a convenient gathering for many guests whose presence honored the formal act of cooperation between the Sarajevska pivara d.d./JSC and Sarajevo Film Festival.

Die Brauerei „Sarajevska pivara D.D.“ ist exklusiver Sponsor des Sarajevo Film Festivals

 

 

Sarajevo, den 25. Februar 2016 – Die „Sarajevska pivara d.d.“ ist der neue exklusive Sponsor des Sarajevo Film Festivals, und diese Zusammenarbeit wurde am Donnerstag durch feierliche Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages zwischen den beiden Unternehmen offiziell gemacht.

In Anwesenheit von Vertretern beider Unternehmen, Partner und Freunde sowie Medienvertreter wurde der Vertrag im Kino Meeting Point von Haris Kuskunović, dem Generaldirektor der Brauerei „Sarajevska pivara d.d.“, und von Mirsad Purivatra, dem Direktor des Sarajevo Film Festivals, unterzeichnet.

So ist das Bier „Sarajevsko“, die bekannteste Marke der Brauerei von Sarajevo, zur ersten einheimischen Biermarke geworden, welche das Sarajevo Film Festival sponsert.

„Das exklusive Sponsoring des SFF bedeutet für uns die Unterstützung für ein Projekt, welches zur Steigerung der Lebensqualität der Bürger beiträgt, unser Land im Ausland promotet und Sarajevo schon jahrelang als Zentrum der kulturellen Veranstaltungen vorstellt“, betonte Kuskunović. Wie er hinzufügte, hat die Brauerei von Sarajevo im vergangenen Jahr mehr als 250 unterschiedliche kulturelle und sportliche Veranstaltungen sowie gesellschaftlich verantwortliche Projekte unterstützt.

Neben der Zusammenarbeit mit dem SFF hat dieses Unternehmen seine Hingabe zur Weiterentwicklung der bosnisch-herzegowinischen Kinematographie durch die Unterstützung für den Film TOD IN SARAJEVO von Danis Tanović gezeigt, welcher gerade bei der Berlinale mit dem Filmpreis Silberner Bär gekränzt wurde. Darüber hinaus werden von der Brauerei weitere drei bosnisch-herzegowinische Filme unterstützt, die sich in der Produktionsphase befinden.

„Wir sind sehr froh, dass eine weitere einheimische Firma sich der Familie der Partner und Sponsoren des Sarajevo Film Festivals angeschlossen hat. Das Bier „Sarajevsko“ ist eine echte Marke und die Brauerei von Sarajevo ist ein gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen, welches die Wichtigkeit von Unterstützung und Weiterentwicklung der Filmindustrie aber auch der kulturellen Projekte überhaupt verstanden hat. Ich glaube, dass wir am Anfang einer gespannten und erfolgreichen Zusammenarbeit stehen, die für beide Seiten nützlich sein wird. Diese wollen wir auch in der Zukunft weiterentwickeln“, sagte Purivatra und betonte, diese Zusammenarbeit würde einen zusätzlichen Wert für die Qualität des Festivals schaffen und auch zur Stimmung für alle Bürger der Stadt Sarajevo und für alle Touristen, welche die Stadt während des Sarajevo Film Festivals besuchen, beitragen.

Nach der feierlichen Vertragsunterzeichnung fand im Raum des Cafés Meeting Point eine angemessene gesellige Veranstaltung für zahlreiche Gäste statt, welche die vertragliche Regelung der Zusammenarbeit zwischen der Brauerei von Sarajevo und dem Sarajevo Film Festival feierlich gemacht haben.