Sarajevska pivara počela s proizvodnjom OeTTINGER piva

 

Sarajevo,10.12.2015.godine- Sarajevska pivara d.d. počela je s proizvodnjom OeTTINGER-a, najprodavanijeg njemačkog piva. Oettinger pivo će se uskoro naći na tržištu BiH, a ovaj najprodavaniji pivarski brand u Njemačkoj, Sarajevskoj Pivari povjerio je proizvodnju svog piva za  BiH, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju. 

„Ogromna finansijska ulaganja u opremu, u kadrovsko osposobljavanje uposlenika koji su svojim znanjem omogućili implementaciju najmodernijih procesa, procedura i standarda rezultirali su   potpisivanjem ugovora za licenciranu proizvodnju OeTTINGER-a. Ovo je još jedan dokaz da Sarajevska pivara proizvodi pivo prema najvišim evropskim standardima kvaliteta,“ rekao je generalni direktor Sarajevske pivare d.d.  Haris Kuskunović.

Prvom točenju OeTTINGER piva u Sarajevskoj pivari prisustvovao je i tehnički konsultant za licencirane partnere OeTTINGER-a International Gregor Mauritz.

„Proizvedeno je odlično OeTTINGER pivo i mi smo zahvalni za kontinuiranu i dobru podršku koju smo dobili od Sarajevske pivare. Radujemo se nastavku saradnje i posmatramo ovo kao početak dugoročnog partnerstva, ne samo za proizvodnju našeg pilsa, nego i drugih Oettinger proizvoda. I Oettinger i Sarajevska pivara su kompanije s dugom tradicijom, koje dijele slične poslovne filozofije. Sarajevska pivara proizvodi modernom tehnologijom i ponosni smo što se naše pivo može proizvoditi u ovoj kompaniji,“ istakao je Mauritz tokom prvog točenja OeTTINGER piva.

OeTTINGER pivarska grupacija jedna je od najvećih u Njemačkoj i lider je na tržištu još od 2004. godine. Uspjeh i povećanje globalnog razvoja Pivarske grupacije OeTTINGER temelji se na njemačkoj tradiciji proizvodnje piva. Grupa je jedna od najvećih njemačkih izvoznih pivara, a OeTTINGER pivo se prodaje u više od 100 zemalja.

Die Sarajevo Brauerei hat mit der Herstellung von OeTTINGER Bier begonnen

 

In Sarajevo, am 10.12.2015 – Die Sarajevo Brauerei AG hat mit der Herstellung von OeTTINGER, dem meistverkauften deutschen Bier begonnen. Das Oettinger Bier wird in Kürze auf dem Markt von Bosnien und Herzegowina zu finden sein, und diese meistverkaufte Biermarke in Deutschland, hat die Produktion ihrer Biere für Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien, Montenegro, Kosovo und Albanien der Brauerei Sarajevo anvertraut.

“Die umfangreiche Investition in die Ausrüstung und Ausbildung der Mitarbeiter die mit ihrem Wissen die Umsetzung der modernsten Prozesse, Verfahren und Standards ermöglicht haben, haben zu der Unterzeichnung des Vertrages für die lizenzierte Produktion von OeTTINGER geführt. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Brauerei Sarajevo Bier mit den höchsten europäischen Qualitätsstandards produziert”, sagte der Generaldirektor der Brauerei Sarajevo AG Haris Kuskunović.
Beim ersten Einschenken des OeTTINGER Biers in der Sarajevo Brauerei war der Fachberater für Lizenzpartner von OeTTINGER International Gregor Mauritz anwesend.

“Ein tolles OeTTINGER Bier wurde hergestellt und wir sind für die kontinuierliche und gute Unterstützung, die wir von der Sarajevo Brauerei erhalten haben dankbar. Wir freuen uns unsere Zusammenarbeit fortzufahren und wir sehen dies als den Beginn einer langfristigen Partnerschaft, nicht nur für die Produktion unserers Pils, aber auch anderer Oettinger Produkte. Oettinger und die Sarajevo Brauerei sind Unternehmen mit einer langen Tradition, die eine ähnliche Geschäftsphilosophie teilen. Die Sarajevo Brauerei produziert mit moderner Technologie und wir sind stolz, dass unser Bier in diesem Unternehmen hergestellt werden kann”, sagte Mauritz beim ersten Einschenken vom OeTTINGER Bier.

Die OeTTINGER Brauereigruppe ist eine der größten in Deutschland und ist seit 2004 ein führendes Unternehmen auf dem Markt. Der Erfolg und die Zunahme der globalen Entwicklung der OeTTINGER Brauereigruppe ist auf der Deutschen Brautradition aufgebaut. Die Gruppe ist eine der größten deutschen Exportbrauereien und das OeTTINGER Bier wird in mehr als 100 Ländern verkauft.