Sarajevska pivara dobila još jedan certifikat za sigurnost hrane

Sarajevo, 2.8.2016. godine – Sarajevska pivara d.d. dobila je certifikat  za sigurnost  hrane FSSC 22000, čime je ova kompanija postala jedna od rijetkih u našoj zemlji koja posjeduje ovaj certifikat. 

„Sarajevska pivara je među rijetkim domaćim kompanijama koje u svom proizvodnom procesu još od 2002. godine dosljedno primjenjuju odredbe međunarodno priznatih certifikata upravljanja kvalitetom, upravljanja okolišem i HACCP-a, čime obezbjeđuje kvalitetnu, higijenski ispravnu i sigurnu hranu. Uspješnom implementacijom standarda FSSC 22000 smo ušli u grupu veoma rijetkih, velikih i ozbiljnih kompanija koje imaju ovaj certifikat , što je još jedna potvrda da proizvodimo po najvišim standardima za sigurnost hrane,“ ističu u Sarajevskoj pivari d.d.

Implementacija standarda FSSC 22000 podrazumijeva da je Sarajevska pivara osigurala potpunu zaštitu vlastitog izvora pitke vode, da sirovine i repromaterijale nabavlja isključivo od pouzdanih i odobrenih dobavljača te da provodi higijensku praksu i sistem samokontrole sigurnosti proizvoda. Dodatno, nakon uspješno provedenog kontrolnog audita u kompaniji Sarajevska pivara, internacionalna certifikacijska kuća TÜV NORD produžila je ovoj kompaniji i certifikate ISO 9001, HACCP I ISO 14001, na trogodišnji period.