Sarajevska pivara stipendira učenike srednjih škola

Sarajevo, 3.10.2016.godine – Sarajevska pivara d.d. sklopila je ugovore o mjesečnom stipendiranju i  izvođenju praktične nastave za predstojeću školsku godinu za učenike  JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo i Srednje elektrotehničke škole Sarajevo.

„Želimo se zahvaliti Sarajevskoj pivari koja je ukazala povjerenje našim učenicima da stečena teoretska znanja prošire i kroz obavljanje praktične nastave u postrojenjima ove kompanije. Posebno mi je zadovoljstvo istaći činjenicu da će učenici biti i stipendirani što će im u ovim teškim vremenima biti zaista od koristi. Sarajevska pivara pokazala se kao društveno odgovorna kompanija i želim da se ova saradnja nastavi i ubuduće,“ rekao je direktor Srednje elektrotehničke škole Fahrudin Alihodžić.

Stipendije su dobili Hajdarević Adnan i Babović  Hamza, učenici Srednje elektrotehničke škola, te  Jamak Dženan i Gazibara Sead iz  Srednje škole metalskih zanimanja.

„Ovo je još jedan primjer uspostavljanja saradnje naše škole sa privrednim subjektima i drago nam je da ćemo našim učenicima omogućiti i ovakav vid sticanja znanja i vještina, a posebno nam je drago što je Sarajevska pivara d.d. prepoznala ispravan način planiranja kadrovskih potreba i odlučila se za direktnu saradnju s obrazovnim institucijama,“ rekao je direktor Srednje škole metalskih zanimanja Elmedin Lukač.

Prilikom potpisivanja ugovora, direktor Sarajevske pivare Haris Kuskunović naglasio je značaj stvaranja kvalificirane radne snage u određenim proizvodnim zanimanjima te da učenicima želi mnogo sreće pri obavljanju prakse.